Skip to main content

Egzamin przedmałżeński - wszystko, co musicie wiedzieć

 

Od 1 czerwca 2020 roku obowiązują nowe przepisy o kanonicznym przygotowaniu do małżeństwa. W „Aktach Konferencji Episkopatu Polski” dnia 26 listopada 2019 r. został opublikowany Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego. Zgodnie z nim jednym z ważnych aspektów przygotowania do zawarcia małżeństwa jest kanoniczne stwierdzenie zdolności prawnej przyszłych małżonków – czyli przeprowadzenie przez proboszcza wybranej parafii tzw. egzaminu narzeczonych. Na jego podstawie zostanie sporządzony protokół rozmów kanoniczno-duszpasterskich przed zawarciem małżeństwa.

Fot. Studio Filmowe "Alexander"


Głównym celem tego egzaminu jest rozeznanie Waszej sytuacji prawnej i wykluczenie istnienia tzw. przeszkód zrywających. Gdyby takie przeszkody wystąpiły, proboszcz powinien w Waszym imieniu wystąpić do właściwej władzy kościelnej o udzielenie dyspensy, gdy jest ona możliwa.

Fot. Rafał Podstawny Fotografia Slubna


Podczas egzaminu przedślubnego ksiądz poprosi Was o przysięgę mówienia prawdy oraz może zadawać pytania każdemu z Was osobno. Zgodnie z dekretem wymóg ten jest uzasadniony ochroną przed dopuszczeniem do zawarcia nieważnego małżeństwa.

Składa się on z 5 części:
 1. Przysięga narzeczonych;
 2. Dane personalne;
 3. Przeszkody małżeńskie :
  1. Przeszkoda niezdolności fizycznej (kan. 1084),
  2. Przeszkoda węzła małżeńskiego (kan. 1085),
  3. Przeszkody wynikające z relacji międzyosobowych (kan.1091-1094),
  4. Przeszkody wynikające z zobowiązań natury religijnej (kan. 1087-108),
 4. Wady aktu woli zawarcia małżeństwa:
  1. Istotne przymioty i cele małżeństwa (kan. 1055, 1056, 1099, 1101),
  2. Zdolność psychiczna do małżeństwa (kan. 1095),
  3. Warunek (kan. 1102),
  4. Przymus (kan. 1103),
  5. Umyślne wprowadzenie w błąd (kan. 1098),
  6. W przypadku małżeństw mieszanych obrządkowo (kan. 112 § 1, n. 2, kan. 33 KKKW),
 5. Dokumenty.
Protokół z egzaminu przedślubnego możesz pobrać tutaj: LINK

Fot. Marcin Biodrowski


Po zebraniu wszystkich odpowiedzi ksiądz sprawdzi, czy Wasze odpowiedzi się pokrywają. Poprosi Was również o złożenie podpisów pod protokołem.

Wszystkie kroki do ślubu i wesela marzeń zostały szczegółowo opisane w e-booku "Sekrety Wedding Plannera: Jak zorganizować ślub i wesele krok po kroku" - KLIKNIJ

Również w pakiecie w Organizerem Ślubnym - ZOBACZ

Leave a Reply