Informacja o Administratorze oraz przetwarzaniu danych osobowych


 1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Justyna Lewandowska-Bratek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Just in Love Justyna Lewandowska-Bratek z siedzibą przy ul. Lipowej 6, 59-216 Grzybiany, nr Regon 385245312, NIP 6912296973, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (organ prowadzący rejestr, do którego wpisana jest firma : MINISTER ROZWOJU). Przywiązuje szczególną wagę do prywatności użytkowników korzystających ze strony internetowej https://justinlove.pl/ .
 2. Jeżeli masz pytania dotyczące ochrony danych osobowych, napisz do nas na adres kontakt@justinlove.pl lub na nasz adres pocztowy: Just in Love Justyna Lewandowska-Bratek ul. Lipowa 6, 59-216 Grzybiany.
 3. Zbieranie danych osobowych następuje dobrowolnie np. za pomocą telefonu, poczty e-mail, stosowane formularze na stronie internetowej. Za pomocą tych środków możesz przekazać nam swoje dane osobowe, które mogą zawierać:
  1. Imię i nazwisko
  2. Adres e-mail
  3. Nr telefonu
  4. Adres zamieszkania
 4. Podsumowując, Twoje dane osobowe możemy zbierać i później przetwarzać w celach:
  1. Odpowiadania na Twoje zapytania (jeśli zadzwoniłeś lub napisałeś do nas z pytaniem – w tym pytaniem o ofertę i/lub poprosiłeś o przygotowanie oferty),
  2. Marketingu własnych produktów,
  3. Przesyłania newsletterów – jeśli wyraziłeś na to zgodę.
 5. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest Twoja zgoda.
 6. Jeśli zapisałeś się na newsletter Twoje dane będą przekazywane firmie świadczącej usługi e-mail marketingu i CRM.
 7. Przekazanie Twoich danych jest zazwyczaj dobrowolne. Podanie danych do umowy jest konieczne w celu jej realizacji. Z kolei podanie adresu e-mail jest konieczne, jeśli chcesz otrzymywać newsletter, informacje o aktualizacjach produktów lub darmowe produkty/usługi.
 8. Na podstawie zebranych danych dokonujemy profilowania, czyli określamy cechy i preferencje osób dotyczące naszych produktów i usług.
 9. Twoje dane są przez nas zabezpieczone, poprzez stosowanie środków organizacyjnych i technicznych, koniecznych i odpowiednich dla zapobiegnięcia ryzyka naruszenia Twoich praw lub wolności. W szczególności zabezpieczamy Twoje dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, a także przed uszkodzeniem lub utratą.
 10. W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub zmniejszenia zakresu, w którym przetwarzamy Twoje dane. Możesz też zawsze wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na cele marketingowe.
 11. W każdej chwili możesz żądać przeniesienia swoich danych do innego administratora danych.
 12. Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo, jak długo nie wycofasz udzielonej nam zgody kontaktując się z nami na adres e-mail kontakt@justinlove.pl .
 13. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) co do przetwarzania Twoich danych osobowych.
 14. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).